Thai Embedded Systems Association

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย

News Update

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้เชิญนายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์

สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ร่วมกับ สมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (IEEE Region 10) ได้จัดงาน IEEE Region 10 Robotics Competition 2023 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9–10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยได้เชิญ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 10.30 น.

read more

บริษัท โทเคนเอกซ์ จำกัด เข้าพบขอคำปรึกษากับนายกสมาคมสมาคมสมองกลฝังตัวไทย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 คุณพนิต เวชศิลป์ Chief Technology Officer บริษัท โทเคนเอกซ์ จำกัด (https://tokenx.finance/) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจและเทคโนโลยี Tokenization ได้เข้าพบ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมาคมสมองกลฝังตัวไทย เพื่อหารือความร่วมมือและแนวทางการนำเทคโนโลยี Embedded Systems และ Blockchain มาใช้ใน Digital Supply Chain และ Connected Factory ซึ่งมีความเป็นได้ในอุตสาหกรรมสินค้าที่มีมูลค่าสูง หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการการรับรองอย่างเข้มงวด หรืออุตสาหกรรมมีความซับซ้อน โดยยกตัวอย่าง การรับรองคาร์บอนเครดิต เป็นต้น 

ขอเชิญชวนสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีความสนใจจะร่วมมือพัฒนาในอุตสาหกรรมด้านดังกล่าวกับบริษัทโทเคนเอกซ์ จำกัด โปรดติดต่อที่สมาคมฯ เพื่อจะได้ประสานงานความร่วมมือกันต่อไป

ทีมงานผู้จัดงาน AI ASIA เข้าพบขอคำปรึกษากับนายกสมาคมสมาคมสมองกลฝังตัวไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 Mr.Jeffrey Leung Director และทีมงานผู้จัดงาน AI ASIA  ได้เข้าพบ ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมาคมสมองกลฝังตัวไทย  

เพื่อหารือและขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดงาน AI ASIA EXPO THAILAND 2024 ในช่วงกลางปี 2567 โดยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดงาน และหัวข้อในการสัมมนา พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้แก่สมาชิกสมาคมผู้สนใจเข้าร่วมงาน 

ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ ที่จะร่วมงานดังกล่าวให้แจ้งความจำนงได้ที่สมาคม หรือ คุณพรชัย พฤกษารัตนนนท์ กรรมการผู้รับผิดชอบ งาน Trade Show &Business Relationships

ประมวลผลภาพงานสัมนา แนวทางสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี EMBEDDED, IOT และ AI กรณีศึกษา คาร์บอนฟุตพรินท์ และคาร์บอนเครดิต 

งานสัมนา แนวทางสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี EMBEDDED, IOT และ AI กรณีศึกษา คาร์บอนฟุตพรินท์ และคาร์บอนเครดิต  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ BITEC Bangna

เว็บไซต์ทางการของ TESA Top Gun Rally #17

ลิงก์เว็บไซต์ https://sites.google.com/ubu.ac.th/tgr17/home

นำชมบรรยากาศการแข่งขันการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 TESA Top Gun Rally 2023 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชมคลิปได้ที่
https://www.facebook.com/watch/?v=720092169590716

NIA จับมือ TESA ลงนามร่วมพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ตั้งเป้าสร้างนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย และ NIA  ลงนามความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานธุรกิจในนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และรายสาขาอุตสาหกรรมด้านการผลิต (Industry Tech) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพในด้านเศรษฐกิจและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดตัว 5 ห้องปฏิบัติการด้านเซมิคอนดักเตอร์ 

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมฯ ร่วมงานงานเปิดตัว 5 ห้องปฏิบัติการด้านเซมิคอนดักเตอร์ ณ ห้องสโลป ชั้น 3 อาคารบี ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะมีห้องปฏิบัติการที่ล้ำสมัยและครบวงจรแห่งแรกของประเทศได้แก่

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ SEACAS และ Student Chipathon ปี 2023 

วันที่18 - 19 กันยายน 2566 รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ คณะกรรมการสมาคมฯ นำทีมนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ SEACAS และ Student Chipathon ปี 2023 จัดขึ้นโดยสมาคมของ IEEE ณ เมืองเคซอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมฯ ร่วมรับฟังการบรรยาย และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือ I4C-2023 (ปีที่ 9) จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพร่วม
รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 (TESA Top Gun Rally 2023)

"ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
หัวข้อ “ระบบแสดงผล และการจัดการสภาวะน้ำท่วม และน้ำแล้ง” (Monitoring and Management System of Flood and Drought Conditions)
ระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติ

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA ) ได้รับความเชื่อมั่น จากกองนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะนักประดิษฐ์ กฟภ. 2566 เป็นปีที่ 5

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA ) ได้รับความเชื่อมั่น จากกองนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะนักประดิษฐ์ กฟภ. 2566 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เริ่มจากเทคโนโลยี IoT ในปี 2562 แล้วขยับเป็น Machine Learning (ML) และ Reinforcement Learning (RL) ในปีต่อๆ มา และในครั้งนี้เป็นหัวข้อทางด้านการประยุกต์เทคนิค Predictive Analytics ร่วมกับ Mathematical Optimization
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) นำโดย ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคม
พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อุปนายกสมาคม ได้เข้าพบ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อม หารือความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อช่วยกันผลักดัน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในเครือข่ายสมาคมสมองกลฝังตัวไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ทีมบริหารคณะวิศวะ  Founder, Bangsean Design House (BDH), คณะกรรมการในองค์กร และหน่วยงานต่างๆ อีกหลายที่ตลอดจนกรรมการสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA)
รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปี 2565  ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยได้รับมอบโล่รางวัลจาก พลเอก ประยุทธิ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

BizTalk Topic: “Carbon Footprint, Carbon Credit สำหรับธุรกิจทางด้าน Embedded System and IoT”

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association:TESA) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ "Carbon Foot print, Carbon Credit สำหรับธุรกิจทางด้าน Embedded System & IoT" เพื่อให้สมาชิก และเครือข่าย TESA ได้รับรู้เกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน และองค์ประกอบต่างๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูลของคาร์บอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของแต่ละผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม

TESA จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพิเศษสำหรับสมาชิก และเครือข่ายนักพัฒนาไทยในหัวข้อ: การเขียนเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยประมวลผล ARM Cortex-M 

TESA ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพิเศษสำหรับสมาชิก และเครือข่ายนักพัฒนาไทยในหัวข้อ: #การเขียนเฟิร์มแวร์สำหรับหน่วยประมวลผล ARM Cortex-M
โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว ทางสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) ได้จัดเตรียมบอร์ด Nucle-F401RE และสาย Mini USB ให้กับผู้เข้าอบรมทุกคน  ส่วนทางด้านเนื้อหาในการอบรม 

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิถีทางสู่การเป็น Smart Factories ในอัตราเร่ง โดยใช้ เทคโนโลยี AI และ IoT

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย นำโดย ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อหัวข้อ : วิถีทางสู่การเป็น Smart Factories ในอัตราเร่ง โดยใช้ เทคโนโลยี AI และ IoT ( Accelerate Smart Factories by embedded AI and IOT, Insided ) ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องMR211 ไบเทค บางนา
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ดังรายนามต่อไปนี้                   
รายละเอียดเพิ่มเติม

TESA General Year Meeting on June 16, 2023 at M Meeting Room-NIA

TESA General Year Meeting on June 16, 2023 at M Meeting Room-NIA
สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น M อาคาร NIA กรุงเทพฯ  เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง การผนึกกำลัง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิกสมาคม TESA ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ  นอกจากนี้ยังได้มีการจับคู่ทางธุรกิจกันระหว่างสมาชิกอีกด้วย
ทั้งนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกรายที่ร่วมประชุม และแสดงความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสมาคม และสมาชิกด้วย รวมถึงอาสาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ 

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) “เชียงใหม่ กับ PM2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจองค์รวมฯ"


วันที่ 19 เมษายน 2566 สมาคมสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA : Thai Embedded System Association) ร่วมจัดงานเสวนา “เชียงใหม่ กับ PM2.5 ผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจองค์รวม ปัจจัยที่ผู้ว่าฯ สามารถควบคุมได้ และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้" 


รายละเอียดเพิ่มเติม

Bearcon School แอพพลิเคชั่นระบบติดตามดูแลเด็กและแจ้งเตือน

Bearcon Solution จาก Bearcon Corp.  หนึ่งในสมาชิก TESA ที่มีการพัฒนาต่อยอด ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ช่วยตอบโจทย์ Smart City 

สัมมนา ระบบสมองกลฝังตัว และดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา MATALEX 16 พฤศจิกายน ณ BITEC ในหัวข้อ “ระบบสมองกลฝังตัว และดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม” (Embedded System to Digital Factory Platform) 

เพิ่มเติม...

TESA ร่วมเสวนาในงานขับเคลื่อนแผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์มุ่งสู่ Thailand 4.0

TESA ร่วมเสวนา แนวทางการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ กับอีก 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ในงานประชุมวิชาการ "ขับเคลื่อนแผนที่นำทางเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์มุ่งสู่ Thailand 4.0”

เพิ่มเติม...

การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 17 (TESA Top Gun Rally 2023)

Tech Update