โครงการ SEACAS และ Student Chipathon ปี 2023 

วันที่18 - 19 กันยายน 2566 รศ.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ คณะกรรมการสมาคมฯ นำทีมนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ SEACAS และ Student Chipathon ปี 2023 จัดขึ้นโดยสมาคมของ IEEE ณ เมืองเคซอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการแข่งขันรูปแบบ Chipathon โดยการใช้ซอฟต์แวร์ open-source ของทางผู้จัดงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้ลองประสบการณ์ออกแบบ IC (Integrated Circuit) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญอย่างมากในทุก ๆ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์ระบบสมองกลของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, มาเลเซียและไทย