ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) นำโดย ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมฯ และ ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อุปนายกสมาคม เข้าพบ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อช่วยกันผลักดัน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในเครือข่ายสมาคมสมองกลฝังตัวไทย ทางด้านการพัฒนานวัตกรรม โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ในการนำผลงานไปทดลอง ทดสอบการใช้งาน ผ่านทางกลไกของ NIA เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมุ่งเป้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศ และเวทีระดับโลกอีกด้วย ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าว ได้มีคุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม และคุณขนิษฐา ประสารสุข ผู้จัดการสมาคม  เข้าร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานผู้อำนวยการชั้น 6 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ถ.พระราม 6 กรุงเทพฯ