การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลผังตัวชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17 (Tesa Top Gun Rally 2023)

หัวข้อในการประชันทักษะ: “ระบบแสดงผล และการจัดการสภาวะน้ำท่วม และน้ำแล้ง” (Monitoring and Management System of Flood and Drought Conditions)

กำหนดการมีดังนี้

1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ -20 ตุลาคม 2566

2. Pre Camp Training Online วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

3. กำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร: นักศึกษาระดับ ป.ตรี ทีมละ 5 คน เน้นชั้นปีที่ 3 และ 4 (แต่บางปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เคยคว้ารางวัลไปครองด้วย) จากทั่วประเทศ ที่มีความรู้และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จะต้องใช้ในการประชันครั้งนี้

จุดเด่น และองค์ความรู้จากหัวข้อการประชัน TGR2023:

ผู้เข้าร่วมประชันทักษะ TGR2023 จะได้เรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์ฝังตัวสำหรับ Machine Vision และ IoT ด้วยหน่วยประมวลผล ESP32 การพัฒนาบริการและฐานข้อมูลในระบบคลาวด์ด้วย Node.js และ Docker และการใช้ MATLAB สำหรับการโมเดลและการพยากรณ์เชิงพื้นที่ของผืนน้ำด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม ความท้าทายหลักคือ การผนวกการมองเห็นแม่น้ำทั้งมุมมองด้านบน จากดาวเทียม และมุมมองด้านข้าง จากอุปกรณ์ IoT เพื่อนำมาสร้างโมเดลของการไหลและปริมาณน้ำของแม่น้ำ เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติจังหวัด/ส่วนกลาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email: manager@tesa.or.th