การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 

วันที่ 7 กันยายน 2566 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมฯ ร่วมรับฟังการบรรยาย และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือ I4C-2023 (ปีที่ 9) 

จัดโดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ รวมทั้งส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมด้านงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน

ส่วนแรก : การสัมมนา ประกอบด้วย การอภิปราย หัวข้อ “เมื่อ AI ไล่ล่าคุณ จะรับมืออย่างไรในยุคอาชญากรรมไซเบอร์” และการบรรยาย หัวข้อ “Innovative AI - การประยุกต์ใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย”

ส่วนที่สอง : การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผลการตัดสินดังนี้