งานวิถีทางสู่การเป็น Smart Factories ในอัตราเร่ง โดยใช้ เทคโนโลยี AI และ IoT


สมาคมสมองกลฝังตัวไทย นำโดย ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมฯ ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตร จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อหัวข้อ : วิถีทางสู่การเป็น Smart Factories ในอัตราเร่ง โดยใช้ เทคโนโลยี AI และ IoT ( Accelerate Smart Factories by embedded AI and IOT, Insided ) ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องMR211 ไบเทค บางนา
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ดังรายนามต่อไปนี้                   
1.คุณ วีระวุธ วุฒิเลิสอนันต์ AMD Technologies (Thailand)
2.Mr. Pieno Lee ThinkEdge Business Development Manager, Lenovo Asia Pacific           3.คุณภุชงค์ เจริญสุข Enterprise Product Marketing Manager, AIS Business        
4.คุณพรชัย พฤกษารัตนนนท์ Manager, SSA Network Co.,Ltd.                                  
5.คุณไพโรจน์ เจตนชัย Director, Biz Info Co.,Ltd.                                                  
6.ดร.ธนัยรัตน์ มาต๊ะ รองศาสตราจารย์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยผู้ที่ให้ความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจาก บริษัท AMD Technologies (Thailand) ในครั้งนี้