สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA ) ได้รับความเชื่อมั่น จากกองนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะนักประดิษฐ์ กฟภ. 2566 เป็นปีที่ 5

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA ) ได้รับความเชื่อมั่น จากกองนวัตกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะนักประดิษฐ์ กฟภ. 2566 เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เริ่มจากเทคโนโลยี IoT ในปี 2562 แล้วขยับเป็น Machine Learning (ML) และ Reinforcement Learning (RL) ในปีต่อๆ มา และในครั้งนี้เป็นหัวข้อทางด้านการประยุกต์เทคนิค Predictive Analytics ร่วมกับ Mathematical Optimization เพื่อตอบโจทย์ Optimal Load Shedding (ตัดโหลด) ของกลุ่มสถานีอัดประจุไฟฟ้า  ซึ่งความท้าทายของโจทย์ปีนี้คือ การทำงานบนกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ที่สื่อสารด้วยโพรโตคอลที่ใช้งานจริง เช่น OCPP เป็นต้น
โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรเดช ทองขวัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า กฟภ. ขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณคมสันต์ แน่นอุดร ผู้อำนวยกองนวัตกรรม และคณะผู้จัดงานให้การต้อนรับ และได้พบปะพูดคุยเยี่ยมชมบูธของสมาชิก TESA ที่ทำทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีคุณลิขิต แสงอรุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีจี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  คุณเพ็ญพิมล ลือขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด และคุณกุศล มั่นยืน บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด  ที่ได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มาร่วมออกบูธ แสดงผลงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากวิศวกรของ กฟภ. จำนวน 11 ทีม จากทั่วประเทศ ร่วม 60 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์ อุปนายกสมาคม TESA และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ พร้อมด้วยทีมงานทางด้านเทคนิค  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม