Mr.Chutiman Youngprapat

ประสบการณ์ทำงานและตำแหน่งที่สำคัญ

  • ปัจจุบัน วิศวกรออกแบบฮาร์ดแวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสมองกลฝังตัว 12 ปี อยู่ในทีมวิจัยและพัฒนาตู้ชุมสายโทรศัพท์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชุมสายโทรศัพท์แทนเครื่องบันทึกแถบแม่เหล็ก ตู้เติมเงินมือถือ ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ และระบบ IoT ต่างๆ ก่อนจะทำงานผู้บริหารเต็มตัว 5 ปี

  • พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

  • พ.ศ. 2548 – 2550 ตำแหน่ง System Engineer Forth Corporation

  • พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย