Picture of Khanistha Prasansuk
TESA Top Gun Rally 2018: Smart National Park 4.0
by Khanistha Prasansuk - Tuesday, 16 January 2018, 7:35 PM
 

การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 12 หรือเรียกสั้นๆ ว่า #TGR2018 ในหัวข้อ “ระบบอัจฉริยะสำหรับอุทยานแห่งชาติ 4.0”  (Smart National Park 4.0: Universal National Park Box: UNPBox)

ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชันทักษะจำนวน 208 คน จาก 29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และโรงเรียนจุฬาภรณ์ มุกดาหารที่ส่งทีมมาร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

1. บริษัท ไทยเจอร์เทค จำกัด

2. บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กตี้ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

3. บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด

4. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA

5. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด หรือ AIS

6. บริษัท แอดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

7. บริษัท ลูคัส เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

8. บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด

9. บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

10. บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

11. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด หรือ ไทยอีซี่ อิเล็ค (ThaiEasyElec)

12. บริษัท ทรานส์โค้ด จำกัด

13. บริษัท เอสทีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

14. บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด

15. บริษัท เอเอ็มอาร์ (เอเชีย) จำกัด

16. บริษัท เดล จำกัด

17. บริษัท เอ็กซ์เช้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

18. บริษัท เดียร์แวร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

19. บริษัท กราวิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

20. บริษัท เอ็มอีดี เทคโนโลยี จำกัด

21. บริษัท วีมาร์ เน็ตเวิร์ก จำกัด

22. บริษัท ชัยโจ เดนกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

23. บริษัท เคเคที เอ็มเบ็ดเด็ด ซิสเต็มส์ จำกัด

24. บริษัท ลีฟเทค จำกัด

25. บริษัท เบสแล็ป จำกัด

26. บริษัท สปาร์คบิท จำกัด

27. บริษัท เอ็นดีอาร์ โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

28. บริษัท ทีเค ออโตเมชั่น จำกัด

29. บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

*****

ประกาศผลรางวัล TGR 2018

 

**รางวัลชนะเลิศ ทีม HookWorm จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

....

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม KU A Team จาก ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

....

รองชนะเลิศอันดับ 3

ทีมชมพูพันธ์ทิพย์-2 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

...

รางวัลชมเชย

ทีม See-It มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

*********

รางวัล Top Score ประเภทต่างๆ มีดังนี้

 

1. Top Score on Hardware Programming ได้แก่ทีม ชมพูพันธ์ทิพย์ - 2 จากสถาบันเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น

 

2. Top Score on Server Programming ได้แก่ทีม HookWorm จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดฯ กระบัง

 

3. Top Score on Data Computing ทีมชมพูพันธ์ทิพย์ 2 จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

4. Top Score on System Engineer ได้แก่ทีม HookWorm จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง และทีม KU A Team จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

 

5. Top Score on Presentation ได้แก่ทีม UTK Flight จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

นอกจากนี้ ก็มีรางวัลพิเศษ คือ รางวัล Friendship Award ที่ได้จากการโหวตของผู้เข้าประชันทักษะทุกคน ได้แก่ทีม Hook Worm จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
หัวข้อการประชัน: ระบบอัจฉริยะสำหรับอุทยานแห่งชาติ 4.0 (Smart National Park 4.0: Universal National Park Box: UNPBox)

 

 

โดยที่จะเป็นการแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับอุทยานแห่งชาติ 4.0 โดยที่สามารถแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินถล่ม, ต้นไม้ล้ม, ไฟป่า หรือว่า ช้างเดินข้ามถนน โดยจะมีส่วนของ Hardware Devices ที่มี Sensors ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Accelerometer, Gyroscope, Humidity Sensor, Temperature Sensor, Pressure Sensor, Magnetometer โดยจะส่งข้อมูลผ่าน LoRa  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารไร้สายระยะไกลและใช้พลังงานต่ำ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับโจทย์ Smart National Park 4.0 มากมาๆ เพราะในพื้นที่ป่าบางจุดจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตเลย และง่ายต่อการดูแลรักษาเพราะใช้พลังงานต่ำทำให้ไม่ต้องมาเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ

 

โดยมีทีม ละ 5 คน  เพื่อให้มีการบริหารจัดการกันเองภายในทีม ได้แก่ Hardware Programming, Server Programming, Data Analysis, Server Programming  ช่วง 3 วันแรกมีการเรียนรู้ คู่ขนานกันไป 3 ห้องเรียน และ 2 วัน สุดท้าย คือ การประกอบระบบเข้าด้วยกัน (System Integration)  และทดสอบ ก่อนจะนำเสนอผลงานในช่วงบ่ายของวันที่ 5 ทั้ง Demo และ Presentation

 

โดยที่ฝ่าย Hardware Programming จะทำในส่วนของอุปกรณ์การอ่านค่าจาก Sensors ชนิดต่างๆแล้วส่งขึ้น LoRa Gateway เพื่อให้ฝ่าย Server Programming ทำตัว API แล้ว Request ค่านั้นจาก Application Server แล้วจัดเก็บลง Database รวมถึงทำหน้าเว็บสำหรับให้ User เข้ามาดูข้อมูลด้วย และฝ่าย Data Analysis จะ Request ค่าต่างๆเหล่านั้นจาก API เพื่อนำมาวิเคราะห์และทำนายถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ช้างเดินข้ามถนน ต้นไม่ล้ม หรือไฟป่า โดยใช้โปรแกรม MATLAB