Picture of Khanistha Prasansuk
TESA Seminar: Smart Product Design to Global Market
by Khanistha Prasansuk - Wednesday, 28 June 2017, 6:24 PM
 

TESA news update : Smart Product Design to Global Market Seminar on NEPCON 2017 #June 23 at BITEC.

โอกาสเป็นของผู้สนใจใฝ่รู้ทุกท่าน ฟรี!!!สัมมนา เพื่อจะมาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งในการสร้าง Product & Solution ให้แข่งขันได้ในเวทีโลก โดยมีวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ ผ่านความล้มเหลวมาหลายครั้ง กว่าจะก้าวถึงความสำเร็จนะคะ #ชัดเจน #รู้ลึกรู้จริง#เจ็บจริง #เจออุปสรรค และการข้ามผ่านที่น่าสนใจยิ่งคะ