Picture of Khanistha Prasansuk
บจก. ซีที เอเซีย โรโบติกส์ ผู้บุกเบิกหุ่นยนต์บริการตัวแรก เปิดรับ Engineer หลายตำแหน่ง
by Khanistha Prasansuk - Tuesday, 14 August 2012, 4:49 PM
 

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้บุกเบิกหุ่นยนต์บริการตัวแรกของประเทศไทย ประสงค์รับสมัครพนักงานประจำในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Project Manager จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 -
บริหารจัดการโครงการหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามความต้องการและเงื่อนไขเวลาที่ กำหนด
  -
ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ที่ลูกค้าต้องการ
 -
เป็นตัวแทนของบริษัทในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
 -
ช่วยฝ่ายผลิตในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 -
ชาย/หญิง
 -
การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -
ใช้ Microsoft Office ได้ดี
 -
มีประสบการณ์ในการทำงานแขนงใดก็ได้อย่างน้อย 2 ปี
 -
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหรือการแข่งขันหุ่นยนต์
 -
มีใจรักด้านการพัฒนาและการแข่งขันหุ่นยนต์
 -
มีความคิดสร้างสรรค์
 -
มีทักษะการสื่อสารดีเยี่ยม โดยเฉพาะการเจรจาต่อรอง
 -
บุคลิกดี น่าเชื่อถือ
 -
ชอบการทำงานเป็นทีม

Service Engineer จำนวน 1 ตำแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 -
ออกปฏิบัติงานด้านการบริการระบบวิศวกรรมประกอบหุ่นยนต์ตามที่ตกลงกับ ลูกค้าในหรือนอกสถานที่
 -
จัดการทำเอกสารหลังจบการบริการแต่ละครั้ง
 -
สรุปปัญหาหรือการออกตรวจ ทำรายงานส่งต่อ Project Manager
คุณสมบัติ
 -
การศึกษา วิศวกรรมสาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -
มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ หรือภาษาอื่น ๆ สำหรับระบบควบคุม
 -
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 -
มีใจรักด้านบริการ
 -
เดินทางต่างจังหวัดได้
 -
หากมีประสบการณ์การพัฒนาด้านแข่งขันหุ่นยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน แล้วแต่ความสามารถ

 

 R&D System Engineer จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 -
เสาะหา คิดค้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้สอดรับกับความต้องการของตลาด
 -
ออกแบบ วิจัยและพัฒนาด้าน Hardware และ Software ในหุ่นยนต์
คุณสมบัติ
 -
การศึกษา วิศวกรรมสาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 -
ออกใบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ Altium Designer ได้
 -
หากมีประสบารณ์การพัฒนาด้านแข่งขันหุ่นยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน แล้วแต่ความสามารถ

 

สวัสดิการ: เงินเดือน (แล้วแต่ความสามารถ), โบนัส, ประกันสังคม, ประกันสุขภาพ, ท่องเที่ยวประจำปี, อบรม/สัมนา

สนใจส่ง Resume พร้อมภาพถ่าย มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล praveec@ctasia.com  หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณประวีร์ ชนัฐชวริน โทร 02 713 7955 ต่อ 2809

ที่ตั้งบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

1635-1637 ถนนพัฒนาการ 33-35 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250